Cơ sở cung cấp hạt giống c* phê cao sản. Uy t*n - Chất Lượng - Giao h*ng t*n nơi cho b* con yên tâm canh tác. Bán hạt giống c* phê xanh lùn, TR4,TR9, Trs1

Xin ch*o b* con, trong năm 2017 khi giá th*nh của cây tiêu đang ng*y một giảm do biến động ở khâu xuất khẩu. Ch*nh vì lý do đó có rất nhiều b* con chuyển đổi giống cây trồng mới th*nh cây c* phê.

Biết được điều đó nên Vien Eakmat của chúng tôi đang cung cấp giống c* phê cao sản th*ch hợp cho b* con có thể phát triển được kinh tế của gia đình. Chúng ta cùng phân t*ch ưu v* nhược điểm khi ươm c* phê bằng hạt.

Ưu điểm của nhân giống c* phê bằng hạt
  • Chi ph* đầu tư ban đầu thấp. Th*ch hợp để phát triển cho mô hình nhỏ v* vừa.
  • C* thực sinh cũng tương đối chống chịu tốt với thổ nhưỡng v* kh* h*u ở nhiều nơi

Nhược điểm của nhân giống c* phê bằng hạt
  • Tỷ lệ đều của vườn c* sẽ thấp
  • Bị lai tạo nếu không mua c* phê ở những nơi uy t*n

Xem qua một v*i hình ảnh của cơ sở cung cấp giống của chúng tôi

L* một trong số những nơi cung cấp hạt giống F1 v* bán giống c* phê thuần chủng. chúng tôi luôn cam kết sẽ mang đến cho b* con một vụ mùa bội thu.