Cơ quan chúng tôi đang cung cấp giống c* phê xanh lùn (Ts5) l* một trong số những giống c* phê cao sản năng suất cao nhất hiện nay.

Việc trồng tiêu v* các cây công nghiệp khác đều để chứng minh l* không thể bền vững như cây c* phê, qua đó trong những ng*y cuối năm 2017 lượng tìm kiếm mua hat giong xanh lun đột nhiên tăng vọt. Cũng ch*nh vì đó l* một số nh* vườn đã tr* trộn giống kém chất lượng để bán cho b* con.

Sơ bộ đặc điểm của cây xanh lùn


  • c* phê xanh lùn có m*u xanh đ*mC*nh to khỏe, dai, dẻo v* rũ
  • Cây phát triển tốt có sức kháng sâu bệnh tốt đặc biệt l* với bệnh gỉ sắt trên cây c* phê.
  • Quả c* tương đối to, mỏ mỏng có núm bó ở đuôi quả.
  • Tỉ lệ tươi/khô: 3,8kg
  • Trái ch*n t*p trung: Năng suất: 7 – 10 tấn/ha

Biết được điều n*y Viencaytrong.com chúng tôi đang cung cấp giống F1 đúng giống để b* con có thể canh tác tốt v* yên tâm về năng suất sau n*y của cây mẹ.

Nhìn qua về bao bì của chúng tôi:B* con cũng có thể xen canh thêm sầu riêng dona v*o diện t*ch trồng c* phê xanh lùn.

Liên hệ nhân viên bán h*ng: 0914599143

Chịu trách nhiệm nội dung: Viencaytrong.com